အေျပာေကာင္းသူထက္ အေကာင္းေျပာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ....

Friday, 28 October 2011

ပန္းသိပါေစ

ဘဝရဲ႕တန္ဘိုးအထားဆံုးအရာေလးတစ္ခုဟာ ပန္းခ်စ္သူပါပဲ။ ပန္းရဲ႕အသြင္ေလးဟာတည္ျငိမ္မႈ
ေအးခ်မ္းမႈ, သိမ့္ေမြ႕မႈ, ရိုးသားမႈ, သင္းပ်ံမႈေတြနဲ႔ထံုဖြဲ႕ထားလို႔ ျမတ္ႏုိးတြယ္တာလာခဲ့တာပါ.

ပန္းခ်စ္သူ

ခင္ေမာင္တုိး

Rating: 4.3 out of 12 votes